Juridische vertalingen

Verkoopsovereenkomst

Het mysterie van de rechtstaal

Juridische documenten zoals notariële akten, vonnissen, contracten en overeenkomsten staan bol van specifiek vakjargon en vreemde zinswendingen. Ze behoren niet tot het dagelijks taalgebruik en zijn voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen. Het vakjargon is er om dubbelzinnigheid uit te sluiten en de zinnen zijn vaak ingewikkeld omdat het rechtssysteem nu eenmaal complex is. Hoewel wordt gestreefd naar begrijpelijke rechtstaal, wijst de praktijk vaak nog het tegendeel uit. Voor de vertalers van Anthologie heeft de rechtstaal geen geheimen. Tijdens hun opleiding werden ze al ingewijd in het rechtssysteem en ze kunnen inmiddels op een uitgebreide ervaring rekenen.

Ervaring

In 2022 kunnen we bogen op 35 jaar ervaring met het vertalen van juridische teksten. In de loop van al die jaren zijn al heel wat oprichtingsaktes, notariële aktes, contracten en overeenkomsten, algemene aan- en verkoopvoorwaarden, vonnissen en dergelijke door de handen van onze vertalers gegaan.

Talencombinaties

Je kunt bij Anthologie terecht voor juridische vertalingen in alle combinaties tussen Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Voor de andere Germaanse en Romaanse talen hebben we een uitgebreid netwerk van freelance vertalers die we met zorg uitkiezen voor de gewenste opdracht.

Geen papegaaienwerk

Een goede juridische vertaler is geen papegaai, maar een intelligente denker met kennis van zaken. Het volstaat niet om een juridische tekst gewoon letterlijk te vertalen. De vertaler moet de structuur van het rechtssysteem van het land waarvan de brontekst afkomstig is, omzetten in de overeenstemmende structuur van het land waarvoor de vertaling bestemd is. De vertaler moet de brontekst dus in de eerste plaats begrijpen en kunnen omzetten volgens het rechtssysteem in de doeltaal terwijl er niets van de oorspronkelijke betekenis verloren gaat. Daarom bestudeert de vertaler de verschillende rechtssystemen waarmee hij te maken krijgt om de informatie correct en begrijpelijk over te brengen. Dit vereist kennis van het rechtssysteem en een perfecte taalbeheersing van zowel de bron- als de doeltaal.

Wees eens consequent

Voor juridische teksten is consequent woordgebruik essentieel. De vertaler kiest een vaste term voor een concept en gebruikt die term vervolgens consequent in heel het document. Ook al worden in het origineel synoniemen gebruikt voor bepaalde begrippen, is het toch beter om dat niet te doen in de vertaling. Het gebruik van verschillende termen voor hetzelfde begrip zorgt immers voor verwarring en dat willen we juist vermijden in teksten die niet voor interpretatie vatbaar zijn. In een juridische vertaling geldt dus de regel ‘1 concept = 1 term’. 

Vertaalprincipe

Anthologie werkt per definitie met native speakers die naar hun moedertaal vertalen omdat zij de doeltaal het best aanvoelen en er zo een tekst ontstaat die niet onnatuurlijk aanvoelt en niet de indruk geeft te zijn vertaald.

Elke vertaling wordt op vorm en inhoud nagelezen door een tweede taaldeskundige die eveneens kennis heeft van het onderwerp.

Consequent met een vertaalgeheugen

Om sneller en consistenter te kunnen vertalen, werken we in de mate van het mogelijke consequent met een vertaalgeheugen.

Praktisch

Stuur ons je te vertalen documenten via e-mail zodat we een gepaste offerte kunnen opstellen.

Meer info over onze vertaaldiensten: anne.vaeck@anthologie.be