Focus op de veeteeltsector

De vertalers van Anthologie verwerken al meer dan 30 jaar teksten voor onder andere de veeteeltsector.

Jaarlijks vertalen we catalogi en productinformatie over drink- en voedersystemen voor paarden, runderen, varkens, schapen en geiten, kippen, honden en andere dieren voor fabrikanten wereldwijd. Stalmateriaal zoals kruiwagens en allerlei gereedschap, staluitrusting, melkinstallaties en weidemateriaal passeren regelmatig de revue.

Onlangs gingen nog enkele brochures over stalmateriaal van enkele Franse fabrikanten door onze vertaalgeheugens.

Een technische tekst is vaak moeilijk te interpreteren zonder extra achtergrond. Daarom beperken ons niet tot de tekst alleen, maar verdiepen we ons in het materiaal aan de hand van foto’s en ander documentatiemateriaal. Dankzij onze jarenlange ervaring en onze werkwijze, waarbij we voortdurend de nieuwe technologieën controleren, klopt de boodschap ook in de doeltaal.

Onze werktalen zijn Nederlands, Frans, Engels en Duits.

www.ck-industries.com

www.bayle-industries.com