Gelegaliseerde vertaling van officiële documenten

De beëdigd vertaler van Anthologie vertaalt en legaliseert je officiële documenten tussen de talen Nederlands – Frans – Engels.

Wie officiële documenten zegt, denkt aan geboorteaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, overlijdensaktes, naamsveranderingen, oprichtingsaktes, statuten, diploma’s, rapporten, vonnissen, contracten, algemene voorwaarden … waarvan de vertaling moet worden uitgevoerd en gelegaliseerd door een beëdigd vertaler. Een officieel document moet altijd integraal en zonder weglatingen worden vertaald zonder de gegevens te wijzigen. Niet alleen de voorzijde, maar ook de informatie op de achterzijde moet worden vertaald. Alles moet er dus op staan, zelfs de handtekeningen en de stempels moeten worden vermeld of vertaald.

De officiële vertaling wordt getekend en voor eensluidend verklaard door de beëdigd vertaler. De afbeelding van de handtekening en de elektronische handtekening gelden als legalisatie voor officiële vertalingen naar het Nederlands die voor België bestemd zijn.

Voor vertalingen uit het Nederlands, die bestemd zijn voor landen buiten België, is doorgaans een apostille van Buitenlandse zaken vereist. Daarvoor moeten het origineel of een kopie van het origineel samen met de gelegaliseerde vertaling met afbeelding van de handtekening van de vertaler en diens elektronische handtekening op het eLegalisation-platform worden geplaatst. Na goedkeuring door een ambtenaar van de FOD Buitenlandse zaken is het document beschikbaar voor gebruik in het buitenland. Tot slot moet soms ook nog langs de ambassade van het desbetreffende land worden gegaan.

Wat is een VTI-nummer?

Een beëdigd vertaler heeft na zijn gewone vertaalstudies een specifieke opleiding gerechtsvertalen en -tolken gevolgd, werd gescreend door de overheid en heeft een eed afgelegd om waarheidsgetrouwe vertalingen te leveren. De erkende beëdigd vertalers en tolken in België die zijn opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, hebben een stempel en een VTI-nummer. VTI staat voor vertaler-tolk-interprète.

Voor meer info contacteer Anne Vaeck: Anne.vaeck@anthologie.be