Gelegaliseerde vertaling van officiële documenten

De beëdigd vertaler van Anthologie vertaalt en legaliseert je officiële documenten tussen de talen Nederlands – Frans – Engels.

Wie officiële documenten zegt, denkt aan geboorteaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, overlijdensaktes, naamsveranderingen, oprichtingsaktes, statuten, diploma’s, rapporten, vonnissen, contracten, algemene voorwaarden … waarvan de vertaling moet worden gelegaliseerd door een beëdigd vertaler. Een officieel document moet altijd integraal en zonder weglatingen worden vertaald zonder de gegevens te wijzigen. Niet alleen de voorzijde, maar ook de informatie op de achterzijde moet worden vertaald. Alles moet er dus op staan, zelfs de handtekeningen en de stempels moeten worden vermeld of vertaald.

De officiële vertaling wordt getekend en voor eensluidend verklaard door de beëdigd vertaler. De officiële stempel van de vertaler telt als legalisatie voor officiële vertalingen naar het Nederlands die voor België bestemd zijn.

Voor vertalingen uit het Nederlands, die bestemd zijn voor landen buiten België, moet het origineel of een kopie van het origineel aan de vertaling worden gehecht door middel van een nietje in de omgeplooide linkerbovenhoek van de documenten. De vertaler zet zijn stempel onderaan de vertaling en op de omgeplooide hoek. Afhankelijk van de lokale vereisten, moet deze bundel nog via de FOD Justitie voor legalisatie van de handtekening van de vertaler, via de FOD Buitenlandse zaken voor apostille en eventueel nog via de ambassade van het desbetreffende land.

Wat is een VTI-nummer?

Een beëdigd vertaler heeft na zijn gewone vertaalstudies een specifieke opleiding gerechtsvertalen en -tolken gevolgd, werd gescreend door de overheid en heeft een eed afgelegd om waarheidsgetrouwe vertalingen te leveren. De erkende beëdigd vertalers en tolken in België die zijn opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, hebben een stempel en een VTI-nummer. VTI staat voor vertaler-tolk-interprète.

Voor meer info contacteer Anne Vaeck: Anne.vaeck@anthologie.be of 03 238 84 27