Technische vertalingen

Breed concept

Het concept technische vertalingen dekt een hele lading. We vertalen niet alleen zuiver technische teksten zoals productspecificaties en handleidingen van machines, maar ook commerciëlere teksten met een technische inslag zoals catalogi, brochures, folders, persberichten, correspondentie en mailings, wervende vacatures en projectbeschrijvingen. Medische teksten vallen eveneens onder de noemer technische teksten.

Ervaring

Op het vlak van technische vertalingen spitst onze ervaring zich meer concreet toe op medische verslagen en apparatuur, technische fiches en productbeschrijvingen, montage-, onderhouds- en bedieningshandleidingen van onder andere stalmateriaal, landbouwmachines, goederenbehandelingsmachines en machines voor groenvoorziening en verhuurbedrijven. In de evenementensector spelen we de hoofdrol als het op de vertaling van projectvoorstellingen aankomt. Van teksten uit de voedingsindustrie kunnen we wel smullen.

Talencombinaties

Je kunt bij Anthologie terecht voor technische en commerciële vertalingen in alle combinaties tussen Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Voor de andere Germaanse en Romaanse talen hebben we een uitgebreid netwerk aan freelance vertalers die we met zorg uitkiezen voor de gewenste opdracht.

Geen papegaaienwerk

Een goede vertaler is geen papegaai, maar een intelligente, creatieve denker. De vertaler moet de brontekst in de eerste plaats begrijpen en ook nog in een vlot leesbare, goed klinkende tekst kunnen omzetten terwijl er niets van de oorspronkelijke betekenis verloren gaat. Dit vereist kennis van het onderwerp en een perfecte taalbeheersing van zowel de bron- als de doeltaal. De vertaler moet dus begrijpen wat wordt bedoeld en mag niet in een letterlijke vertaling vervallen. Hij moet zich kunnen voorstellen wat in de brontaal wordt beschreven en dat zo duidelijk mogelijk in de doeltaal omzetten. Daarom heeft de vertaler oog voor detail en leeft hij zich in in het onderwerp om de informatie zo correct en duidelijk mogelijk over te brengen. Om een goede vertaling te kunnen maken, moet de vertaler dus ook nog over een vlotte pen beschikken en kunnen beslissen wanneer een vrije vertaling beter op zijn plaats is.

Wees eens consequent

Voor technische teksten is consequent woordgebruik van groot belang. De vertaler kiest een vaste term voor een concept en gebruikt die term vervolgens consequent in heel het document. Ook al worden in het origineel synoniemen gebruikt voor bepaalde onderdelen, is het toch beter om dat niet te doen in de vertaling. Het gebruik van verschillende termen voor hetzelfde onderdeel zorgt immers voor verwarring en dat willen we juist vermijden in teksten waar bijvoorbeeld heldere instructies primeren. In een technische vertaling geldt dus de regel ‘1 concept = 1 term’.

Nieuwe functies, nieuwe termen

Ingenieurs en productontwikkelaars zitten niet stil. Ze bedenken steeds nieuwe en efficiëntere oplossingen om machines te verbeteren en het werk te vergemakkelijken. Voor nieuwe uitvindingen moeten nieuwe woorden worden bedacht. De woordenboeken kunnen deze snelle evolutie niet bijhouden. Zelfs gespecialiseerde woordenboeken schieten vaak te kort. Daarom speuren de vertalers van Anthologie permanent het internet af op zoek naar de correcte vertaling van technische termen. Vinden we geen goede of reeds bestaande vertaling, dan bedenken we zelf een term in samenspraak met de klant. Als vertaler denken we mee met de klant.

Vertaalprincipe

Anthologie werkt per definitie met native speakers die naar hun moedertaal vertalen omdat zij de doeltaal het best aanvoelen en er zo een tekst ontstaat die niet onnatuurlijk aanvoelt en niet de indruk geeft te zijn vertaald.

Elke vertaling wordt op vorm en inhoud nagelezen door een tweede taaldeskundige die eveneens kennis heeft van het onderwerp.

Consequent met een vertaalgeheugen

Om sneller en consistenter te kunnen vertalen, werken we in de mate van het mogelijke consequent met een vertaalgeheugen.

Praktisch

Stuur ons je te vertalen documenten via e-mail zodat we een gepaste offerte kunnen opstellen.

Meer info over onze vertaaldiensten: anne.vaeck@anthologie.be