Vertaalgeheugen

Wat is een vertaalgeheugen?

Een vertaalgeheugen of Translation Memory (TM) is geen vertaalrobot, maar een vertaalhulp. Het begint met een lege doos die je zelf opvult. Het is een databank waarin alle vertalingen zin per zin worden opgeslagen en de bronzin aan de vertaalde zin wordt gekoppeld.

Waarom gebruiken we een vertaalgeheugen?

Voor technische vertalingen primeert consequent woordgebruik. Daarom gebruiken we een vertaalgeheugen. Een vertaalgeheugen is vooral nuttig voor teksten die regelmatig worden aangepast of aangevuld en teksten met veel herhalingen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn handleidingen, catalogi, productspecificaties en allerlei juridische documenten.

Hoe werkt een vertaalgeheugen?

Tijdens het vertalen wordt het vertaalgeheugen permanent afgezocht naar bestaande vertalingen. Werd de zin al eens vertaald, dan verschijnt hij automatisch in de vertaling. Ook gedeeltelijk vertaalde zinnen, worden door het programma aangeboden. De vertaler heeft dan al een basis om op voort te borduren.

Wat zijn de voordelen van een vertaalgeheugen?

Met een vertaalprogramma kan sneller worden vertaald en zijn de vertalingen consistenter. Eenzelfde zin kan dan niet op twee verschillende manieren worden vertaald. Is het in de context toch beter om de zin aan te passen, dan is dat geen enkel probleem.

Het vertaalgeheugen werkt met segmenten of zinnen, maar je kunt in de databank ook zoeken naar afzonderlijke termen. Heb je een term al eens vertaald, dan geeft het programma je een lijst met alle vertaalparen waarin de gezochte term voorkomt.

Welke bestandsformaten?

Teksten die in een digitaal verwerkbaar bestand beschikbaar zijn, zoals in Word, Excel of PowerPoint kunnen met het vertaalgeheugen worden vertaald. De originele opmaak blijft bewaard.

Tekstanalyse

Via het vertaalprogramma kan een tekst vooraf worden geanalyseerd. Het programma telt hoeveel nieuwe woorden, gedeeltelijke overeenkomsten en herhalingen in de tekst voorkomen. Op basis van de analyse wordt een gepaste offerte gemaakt, rekening houdend met herhalingen en gedeeltelijke overeenkomsten. Voor herhalingen wordt een lager tarief dan voor nieuwe woorden gerekend.

Praktisch

Stuur ons je te vertalen documenten via e-mail zodat we een gepaste offerte kunnen opstellen.

Meer info over onze vertaaldiensten: anne.vaeck@anthologie.be