Gouden Neus affiches

Reeds zestien affiches voor de jaarlijkse Gouden-Neus-uitreiking in onze wijk Sint-Andries zijn uit het creatieve brein van Peter Cuypers gerold. De Neus is een historische standpop die geen blad voor de mond neemt en ongezouten zijn mening deelt. Hij heeft een gezonde kritische kijk op alles en nog wat.

2006 tot 2023
De originele trofee
Willy Cecile Johannes (Wim) Van de Velde beter bekend als Wannes Van de Velde (Antwerpen29 april 1937 – aldaar, 10 november 2008) was een Belgische(Vlaamszangermuzikantdichter en beeldend kunstenaar. Zijn bekendste nummer is “Ik Wil deze Nacht in de Straten Verdwalen” (1973).
Herdenking

Wannes Van de Velde

De Neus is één van de hoofdfiguren in de Poesjenelle, het traditionele Antwerpse poppentheater. Wannes laat hem hier zijn beklag doen over de afbraakwoede die Antwerpen in de jaren ’60 verminkte.

Lied van de Neus

Vör die mij nog ni kend
Neus de Schavies is mijne naam
z’iête mij voddebaal
ik zen nen oute vent
de klaente van de Riêpestraat
mokten ek wriêd content
mor die van et staduis
die dochte da’s ni pluis
da’ z’ier lak over onderd jaar nog lêve ‘t is ni waar
brekt ze mor af, doud ze mor oem die kluis
da poeshenellenuis

‘t Is ni alliên de Riêp
mor iêl ons schoên Sinjorestad
van ier tot Sint-Andries
die wörd gedaan oem ziêp
ze zegge vör de zuiverad
toeriste zen gau vies
mor ik ston soemwijle paf
schoên dinges breke z’af
nen bollewinkel van geel stiêntshes in de plöts da’s straf
brek et mor af, dou-g-et mor oem da krot
dad oud sinjorekot

Ne groêten architect
in ‘t Fraens genomd Le Corbusier
diê kwam ier is vörbij
a zeed iêl oepgewekt
een kaens gelak de dees welnee
zoe vin ‘k er vast gin drei
‘k bouw on den overkaent
de schunste stad van ‘t laend
tung emme ze gelache want ze vonden ’em plezaent
bouw et mor tóe, zet et mor vol, ‘t Sint-An
‘k geloêf ni da ‘t slechter kan

Ze zegge weliswaar
da ne sinjoor van adel is
mor da’s al laenk gedaan
want ij dóe nog dees jaar
a’ der wa’ vör z’ne zak bij is
et Vliêsuis nor de maan
ofwel ‘t is nogal staerk
roei vaerf oep de kaerk
of bladgoud oep et Sint-Andries en namaakgras in ‘t paerk
brek et mor af, dou-g-et mor oem ‘t is schaend
da schoên sinjorelaend