Juridische en beëdigde vertalingen

 • Geboorteaktes
 • Identiteitsbewijzen
 • Adoptiedossiers
 • Certificaten van goed zedelijk gedrag
 • Huwelijksaktes
 • Echtscheidingsaktes
 • Overlijdensaktes
 • Vonnissen
 • Gerechtelijke dossiers
 • Oprichtingsaktes
 • Statuten
 • Notariële akten
 • Contracten
 • Diploma’s

Technisch

Commercieel