Technische teksten

Tekstsoorten

Flyers, folders, brochures, catalogi …
Technische fiches, productspecificaties, …
Onderhouds- en bedieningshandleidingen, …
Veiligheidsnormen, conformiteitsverklaringen, …

Vakgebieden

Automotive industrie, grondverzet, mijnbouw, …
Goederenbehandeling, telecom, …
Farmacie, geneeskunde, …

Enkele onderwerpen

Telefoons en telefooncentrales, telefonieprogramma’s, …
Walsmachines, rollenbanen, kapscharen, …
Grasmaaiers, tractoren, vorkheftrucks, …
Grondverzetmachines, torenkranen, portaalkranen, …
Waterzuiveringsinstallaties, dumptrucks, …
Onderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen, …

Vertaalprincipes

In een technische tekst is consequent woordgebruik van groot belang. De vertaler kiest voor een bepaalde term een vaste vertaling om dubbelzinnigheid en verwarring te vermijden. De lezer moet immers onmiddellijk weten waarover het gaat en mag niet gaan twijfelen aan bepaalde componenten omdat er verschillende woorden voor worden gebruikt. In een technische vertaling geldt dus de regel ‘1 concept = 1 term’.  Een technisch vertaler moet ook begrijpen wat wordt bedoeld en mag niet in een letterlijke vertaling vervallen. Hij moet zich kunnen voorstellen wat in de brontaal wordt beschreven en dat zo eenvoudig mogelijk in de doeltaal omzetten.