Juridische teksten en beëdigde vertalingen

 

Werktalen

Juridische vertalingen: Nederlands – Frans – Engels – Duits
Beëdigde vertalingen: Nederlands – Frans – Engels

Uitvoerders

Officiële documenten worden door een beëdigd vertaler vertaald. Een beëdigd vertaler heeft na zijn gewone vertaalstudies een opleiding gerechtsvertalen en -tolken gevolgd, werd gescreend door de overheid en heeft een eed afgelegd met de belofte waarheidsgetrouwe vertalingen te leveren. De opleiding gerechtsvertalen en -tolken wordt gegeven aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen.

Tekstsoorten

Alle officiële documenten zoals geboorteaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, overlijdensaktes, oprichtingsaktes, statuten, diploma’s, vonnissen, …

Vertaalprincipes

Juridische vertalingen vormen een bijzonder geval. Een foutieve vertaling kan immers ernstige gevolgen hebben. Daarom is kennis van het rechtssysteem en correcte vertaling van juridische termen van groot belang. Vaak moeten vertalingen van officiële documenten worden gelegaliseerd. Deze documenten moeten door een beëdigd vertaler worden vertaald. De beëdigd vertaler is gebonden aan de geheimhoudingsplicht en behandelt al uw documenten met de grootste vertrouwelijkheid.

Praktisch

U bezorgt ons de originele documenten, wij vertalen uw papieren en laten ze voor u legaliseren op de rechtbank. Ons kantoor is niet ver van de rechtbank gelegen en onze mensen brengen dagelijks juridische documenten en dossiers weg. Dit garandeert de snelste service.