Wat is een vertaalgeheugen?

Een vertaalgeheugen begint in feite met een lege doos die je zelf moet opvullen. Het is een databank waarin alle vertalingen zin per zin worden opgeslagen en de bronzin aan de vertaalde zin wordt gekoppeld.

Verschillende onderwerpen en talencombinaties

De vertaler maakt voor elke talencombinatie en elk onderwerp een apart vertaalgeheugen aan. Anthologie beschikt ondertussen over omvangrijke databanken voor technische vertalingen, zoals machines, bouw, sanitair, veeteelt enz.

Werking

Tijdens het vertalen wordt het vertaalgeheugen permanent afgezocht naar bestaande vertalingen. Werd de zin al eens vertaald, dan verschijnt hij automatisch in de vertaling. Ook gedeeltelijk vertaalde zinnen, worden door het programma aangeboden.

Voordelen

Vertalingen die met een vertaalgeheugen worden gemaakt, zijn consistenter. Eenzelfde zin kan immers niet op twee verschillende manieren worden vertaald. Is het in de context toch beter om de zin aan te passen, dan is dat geen enkel probleem.

Het vertaalgeheugen werkt met segmenten of zinnen, maar je kunt in de databank ook zoeken naar afzonderlijke termen. Heb je een term al eens vertaald, dan geeft het programma je een lijst met alle vertaalparen waarin de gezochte term voorkomt.

Welke bestandsformaten? 

Teksten die in een digitaal verwerkbaar bestand beschikbaar zijn, zoals in Word, Excel of PowerPoint kunnen met het vertaalgeheugen worden vertaald. De originele opmaak blijft bewaard.

Tekstanalyse

Via het vertaalprogramma kan een tekst vooraf worden geanalyseerd. Het programma telt hoeveel nieuwe woorden, gedeeltelijke overeenkomsten en herhalingen er in de tekst voorkomen. Op basis van de analyse wordt een gepaste offerte gemaakt, rekening houdend met herhalingen en gedeeltelijke overeenkomsten. Voor herhalingen wordt een lager tarief dan voor nieuwe woorden gerekend.